Hari Sukan SKSI 2016

Tuesday, February 23, 2016

Untuk makluman para ibu bapa dan waris pelajar SKSI, Hari Sukan telah dijadualkan pada Sabtu 9 April 2016. Sila rujuk takwim di bawah untuk keseluruhan aktiviti kokurikulum bagi bulan April 2016.

Post a Comment

  © Designed and managed by zmk. Modified from OBT 2012

Back to TOP